Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως πάροχοι σε προγράμματα επιταγών αγοράς βιβλίων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας