800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επίδομα ασθενείας (eΕΦΚΑ)

Οι ασφαλισμένοι μπορείτε να δηλώσετε το διάστημα που απουσιάσατε από την εργασία σας λόγω ασθένειας για να πάρετε το επίδομα.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όταν ο εργοδότης σας επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά πως δεν εργαστήκατε κατά τη διάρκεια της ασθένειάς σας.

Οι ασφαλισμένοι θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι εργοδότες θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας για την καταχώρηση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Πληροφορίες υπηρεσίας