1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες

Οι μητέρες ασφαλισμένες στον e- ΕΦΚΑ που εργάζεστε ως ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες ή αγρότισσες, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών. 
Δικαιούχοι της εν λόγω παροχής είναι και οι ομόφυλοι σύζυγοι που υιοθετούν τέκνο, σύμφωνα με την κοινή δήλωσή τους στον e-ΕΦΚΑ.

Το δικαίωμα στην επιδότηση θεμελιώνεται για τις/τους ασφαλισμένες/-ους με ημερομηνία απόκτησης τέκνου από τις 24.09.2023 κι εξής.

Η αίτηση υποβάλλεται σε χρονικό διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της καταβολής (πίστωσης) του επιδόματος μητρότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

Ειδικά για τις θετές μητέρες/θετούς δικαιούχους γονείς, εάν δεν έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της ένταξης του παιδιού στην οικογένεια ή της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης της αλλοδαπής ή της ημεδαπής. 

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

  • Η λήψη του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ, ή σε περίπτωση υιοθεσίας η «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια», ή η δημοσίευση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας.
  • Η ασφαλιστική ενημερότητα της δικαιούχου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και κατά το χρονικό διάστημα λήψης της παροχής

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας