400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Εγγραφή στους καταλόγους του λοιπού πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού

Έχετε τη δυνατότητα οι υποψήφιοι στους καταλόγους του  λοιπού, πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού, να εγγραφείτε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και σε συγκεκριμένες ειδικότητες, κατόπιν σχετικής Ανακοίνωσης και σε συγκεκριμένους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και σε κέντρα υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Επισημαίνεται ότι η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και η εγγραφή των υποψηφίων  στους  καταλόγους, δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την έγκριση πρόσληψης. Ανάλογα με τα εκάστοτε εγκεκριμένα αιτήματα των φορέων, αντλούνται υποψήφιοι/ες προς πρόσληψη από τους εν λόγω καταλόγους.  

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Taxisnet
  • υποβάλλετε τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

 

Πληροφορίες υπηρεσίας