800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πρόσληψη επιμελητών B', A' και διευθυντών ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Οι ιατροί που έχετε τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας και οι οδοντίατροι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη για να καλύψετε θέσεις επιμελητών B', A' και διευθυντών ιατρών στο Εθνικό Συστήμα Υγείας.
Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Taxisnet
  •  υποβάλλετε τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Πληροφορίες υπηρεσίας