Μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοτούμενων δημοσίου

Οι μισθοδοτούμενοι του δημοσίου μπορείτε να εκδώσετε μηνιαίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.

Στο εκκαθαριστικό παρουσιάζονται τα στοιχεία μισθοδοσίας όπως τα παραδίδουν οι κατά τόπους εκκαθαριστές αποδοχών στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας