Βεβαίωση Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορείτε να δείτε τα στοιχεία σας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και να εκτυπώσετε την ανάλογη βεβαίωση.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: