Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021.  Η αίτηση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι ενός (121) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς TAXISnet

  

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: