Αίτηση κινητικότητας

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση κινητικότητας μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αιτήσεις γίνονται 2 φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας