Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τους κωδικούς ΔΥΠΑ
Ημερομηνία και ώρα έναρξης:     29/04/2022 15:00  
Ημερομηνία και ώρα λήξης:         08/05/2022 23:59

Πληροφορίες υπηρεσίας