Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως πάροχοι σε προγράμματα κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Θα χρειαστούν είτε:

  • τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • τους κωδικούς Δ.ΥΠ.Α.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης:     29/04/2022 15:00  
Ημερομηνία και ώρα λήξης:         08/05/2022 23:59

Πληροφορίες υπηρεσίας