Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως πάροχοι σε προγράμματα κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Θα χρειαστούν είτε:

  • τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • τους κωδικούς Δ.ΥΠ.Α.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Δευτέρα 22,05,2023 στις 10:00 και λήξει στις 27.05,2023 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες υπηρεσίας