Πάροχοι επιταγών θεάματος

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως πάροχοι σε προγράμματα επιταγών θεάματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της ΔΥΠΑ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας