Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

Οι επιχειρήσεις (βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχετε νόμιμη άδεια λειτουργίας) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής ως πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2022 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ)

Θα χρειαστείτε είτε: 

  • τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • τους κωδικούς της ΔΥΠΑ
Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση από την Παρασκευή 23/09/2022 και ώρα 10:00, έως την Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες υπηρεσίας