Επιταγές θεάματος

Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού μητρώου και των προσωρινών πινάκων αποκλειομένων.
Η υποβολή ενστάσεων ξεκινά από την Τρίτη 08.11.2022 ώρα 10:00 και λήγει την Πέμπτη 10.11.2022 ώρα 15:00.
Η υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

Αν είστε εργαζόμενος/η και κατά το έτος 2021 συγκεντρώσατε 50 ημέρες:

  • από την ασφάλισή σας στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή
  • από χορήγηση Ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
  • από χορήγηση Επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή
  • από συνδυασμό των παραπάνω

ή
αν είστε άνεργος/η, εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών,

μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επιταγές θεάματος μέσω προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας