Επιταγές αγοράς βιβλίων

Υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επιταγές αγοράς βιβλίων μέσω προγράμματος τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της ΔΥΠΑ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας