1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέργων, πρώην εργαζόμενων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

Αν είστε άνεργος πρώην εργαζόμενος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» ή αν συμπεριλαμβάνεστε στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 5058/2023 (Α’ 170), μπορείτε να λάβετε την εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυσης ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700€), εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είχατε υπαχθεί στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 και έχει λήξει η σύμβαση εργασίας τους με το Πολεμικό Ναυτικό την 31η.12.2023.
  • Έχετε την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ανέργου, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και τη διατηρείτε μέχρι και την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
  • Δεν λαμβάνετε τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. κατά τη διάρκεια της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι παροχές των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής της υποπερ. εε’ της περ. β’ και της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).
  • Δεν είσθε συνταξιούχοι/ή και δεν έχετε υποβάλει αίτηση για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.


Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν την Πέμπτη 4/4/2024 και ώρα 09:00 και ολοκληρώνονται την Κυριακή 2/6/2024.

Πληροφορίες υπηρεσίας