Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα, αρκεί να εργάζεστε στην Ελλάδα και να υπάγεστε στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα παρέχεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 11.09.2023 στις 11:00 και λήγει την Πέμπτη 30.11.2023 στις 14:00.

Πληροφορίες υπηρεσίας