800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων σε «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων 25.000 ανέργων»

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων- Ανέργων για την κατάρτιση μέσω ΚΕΔιΒιΜ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ  (ενταγμένων στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α., σε «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 25.000 ανέργους» 

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να:

  • είστε εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ ανεξαρτήτως αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • έχετε ηλικία άνω των 18 ετών
  • είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και προκειμένου να υποβάλλεται αίτηση: 

  • Δεν πρέπει να έχετε παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελ-λάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU. 
  • Δε δύναται να παρακολουθείτε ή να έχετε παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, όπως ορίζεται στον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ 75/Α/18.04.2022).
  • Δεν δύναται να παρακολουθείτε και να παρακολουθήσετε κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλεται την παρούσα αίτηση.

Πληροφορίες υπηρεσίας