Διαχείριση επιταγών κατάρτισης

Πολίτες, επιχειρήσεις και επιβλέπουσες δημόσιες αρχές έχουν πρόσβαση στη διαχείριση υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από την υποβολή αίτησης του ανέργου, μέχρι την αποπληρωμή.

Επιπλέον, το σύστημα voucher ανταλλάσσει online δεδομένα με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα και ελαχιστοποιεί την ανταλλαγή εγγράφων.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας