800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διαχείριση επιταγών κατάρτισης

Πολίτες, επιχειρήσεις και επιβλέπουσες δημόσιες αρχές έχουν πρόσβαση στη διαχείριση υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από την υποβολή αίτησης του ανέργου, μέχρι την αποπληρωμή.

Επιπλέον, το σύστημα voucher ανταλλάσσει online δεδομένα με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα και ελαχιστοποιεί την ανταλλαγή εγγράφων.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας