Βεβαίωση αυτασφάλισης

Εκδώστε βεβαίωση αυτασφάλισης ή προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς πρόσβασης στη ΔΥΠΑ

Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό αριθμό αναφοράς, για να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας