Βεβαίωση ανεργίας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Εκδώστε βεβαίωση ανεργίας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς πρόσβασης στη ΔΥΠΑ

Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό αριθμό αναφοράς, για να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της.

Πληροφορίες υπηρεσίας