Ανανέωση Δελτίου ανεργίας

Αν είστε κάτοχος Δελτίου ανεργίας, μπορείτε να το ανανεώσετε για χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών πριν και 5 εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος.

Για να κάνετε την ανανέωση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα χρειαστείτε είτε κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε ανανέωση σε ένα ΚΕΠ, έχοντας μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι