Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Ανανεώστε ηλεκτρονικά το δελτίο ανεργίας σας στο χρονικό διάστημα 20 ημερών πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ
  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Εναλλακτικά, μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ με:

  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο)

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας