Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021 για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος έτος 2022-2023.

Η αίτηση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ εντός  του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων. 

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 19.07.2022 στις 18:00 και λήγει την Πέμπτη 28.07.22 στις 23:59.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας