Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021 για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ. για το σχολικόέτος έτος 2021-2022.

Η αίτηση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι ένα (121) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ. εντός  του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων. 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς TAXISnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας