1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2024-2025.

Η αίτηση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό είκοσι ένα (121) ατόμων.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 25.06.2024 στις 10:00 και λήγει την Πέμπτη 04.07.2024 στις 23:55.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχεται στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ», με αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Πληροφορίες υπηρεσίας