800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ογκομέτρηση δεξαμενών

Εργαστήρια διακριβώσεων που πραγματοποιούν μετρήσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων στα πλαίσια του συστήματος εισροών - εκροών μπορούν να επεξεργαστούν αυτόματα τα πειραματικά δεδομένα που προκύπτουν κατά την ογκομέτρηση δεξαμενών.

Πληροφορίες υπηρεσίας