Ρύθμιση οφειλών προς την φορολογική διοίκηση

Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας