800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο πλοίων

Στο μητρώο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Με αυτόν τον τρόπο:

  • ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, όπως η χορήγηση αδειών επαγγελματικού χαρακτήρα
  • εξορθολογίζονται και καταργούνται γραφειοκρατικές διατάξεις
  • απλοποιούνται οι διαδικασίες για την εκναύλωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

Πληροφορίες υπηρεσίας