1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Προθεσμίες: Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του κατά νόμου οικείου εγγράφου ή από την σχετική εγγραφή στα επίσημα βιβλία των προσώπων, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από το νόμο προβλέπεται η δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν την δημοσίευση.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας