Ηλεκτρονική δήλωση επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και του τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για τον υπολογισμό και την πληρωμή:

  • των τελών για τα ακαθάριστα εσόδα σας 
  • του τέλους της διαμονής παρεπιδημούντων

Θα χρειαστείτε: 

  • τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στο Taxisnet
  • την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
     

Πληροφορίες υπηρεσίας