800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονική δήλωση επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και του τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για τον υπολογισμό και την πληρωμή:

  • των τελών για τα ακαθάριστα εσόδα σας 
  • του τέλους της διαμονής παρεπιδημούντων

Θα χρειαστείτε: 

  • τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στο Taxisnet
  • την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)

Πληροφορίες υπηρεσίας