800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονικά Βιβλία επιχειρήσεων (MyDATA)

Στην ψηφιακή πλατφόρμα my DATA (my Digital Accounting and Tax Application) μπορείτε:

  • να έχετε πλήρη εικόνα των αγορών και πωλήσεών σας για παραστατικά που εκδόθηκαν μέσω Παρόχου
  • να αποστέλλετε τα ψηφιακά παραστατικά των πελατών σας (εφόσον είστε αδειοδοτημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης)

Πληροφορίες υπηρεσίας