Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας

Ελαιοπαραγωγοί και ελαιοπαραγωγικές επιχειρήσεις υποβάλλουν δηλώσεις ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ δακοκτονίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας