Βεβαίωση εφορίας για ποσά επιδότησης

Οι δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά τις ετήσιες βεβαιώσεις για τα ποσά επιδότησης των φορολογικών ετών 2006-2020.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας