1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Απόδοση ειδικού φόρου πολυτελείας

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση απόδοσης για τον ειδικό φόρο πολυτελείας.

Η δήλωση υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση για καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας. Φορολογική περίοδος είναι ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας.

Η απόδοση του ειδικού φόρου πραγματοποιείται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη  λήξη της φορολογικής περιόδου. Δεν υποβάλλεται δήλωση για φορολογική περίοδο στην οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας