120 δόσεις εργοδοτών

Οι εργοδότες με οφειλές από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018 (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να ενταχθείτε στη νέα ρύθμιση 120 δόσεων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: