120 δόσεις εργοδοτών

Οι εργοδότες με οφειλές από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018 (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να ενταχθείτε στη νέα ρύθμιση 120 δόσεων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας