1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αλλαγή / αντιστοίχιση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)

Με αυτήν την υπηρεσία μπορείτε:

  • να δείτε τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που έχετε ήδη δηλώσει στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) σας
  • να αντιστοιχίσετε του παλαιούς με τους νέους ΚΑΔ (ισχύουν από 1η Δεκεμβρίου 2008) για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας στο εσωτερικό (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ.).

Πληροφορίες υπηρεσίας