600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποστήριξη εθνικών ερευνητικών υποδομών από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης Εθνικών Υποδομών Έρευνας (ΕΥ), με στόχο την επικαιροποίηση του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου ΕΥ 2014-2020 και την διαμόρφωση Εθνικού Οδικού Χάρτη για την περίοδο 2021-2027 (πρόσκληση 1ου Σταδίου). 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα από την 22/12/2023  έως και την 15/2/2024 και ώρα 17:00 Ελλάδος.

 

 

Πληροφορίες υπηρεσίας