Συμμετοχή προμηθευτών στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή

Οι προμηθευτές (έμποροι, κατασκευαστές και τεχνικοί ) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα προκειμένου να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες για την:

  • δήλωση επιλέξιμων μοντέλων συσκευών
  • πώληση επιδοτούμενων συσκευών με αξιοποίηση επιταγών του προγράμματος
  • διαχείριση του εξοπλισμού που προορίζεται για ανακύκλωση

Η αίτηση σας θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί σε δεύτερο χρόνο. Με τα αποτελέσματα των επιτυχών αιτήσεων θα δημιουργηθούν τα μητρώα:

  • προμηθευτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,
  • εξοπλισμού (εμπορικών μοντέλων συσκευών) που μπορούν να λάβουν επιχορήγηση

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας