Προτάσεις Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs)

Ο οριστικός κατάλογος των προτάσεων που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα μετά και τη διαδικασία των ενστάσεων έχει αναρτηθεί.

Οριστικός κατάλογος παραδεκτών προτάσεων

Πληροφορίες υπηρεσίας