Προτάσεις Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs)

Ο προσωρινός πίνακας των προτάσεων που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων και μπορείτε να υποβάλετε ένσταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00.


Την ένσταση μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά μία φορά στο e-mail edih@mindigital.gr με θέμα “EDIHs – Υποβολή ένστασης κατά του προσωρινού καταλόγου”.


Μετά την υποβολή της ένστασης, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: