Προτάσεις Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs)

Υποβάλετε τη δική σας πρόταση για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs).

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου στις 08:00 ενώ  η καταληκτική ημερομηνία  παρατείνεται μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: