700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση ταξιδιωτικών γραφείων και πρακτόρων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της νήσου Ρόδου (Rodos Week)

Οι ιδιοκτήτες ταξιδιωτικών γραφείων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που συνεργαστήκατε με ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο κατά τον Ιούλιο 2023, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του νόμιμου εκπροσώπου σας στο προς κατάρτιση μητρώο Ταξιδιωτικών γραφείων και πρακτόρων.

Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σας έχει αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο οποίο περιέχονται πληροφορίες για την δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετετ ους κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή
  • συμπληρώσετετα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ, Επωνυμία, πλήρη διεύθυνση)
  • συμπληρώσετετο ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου και το είδος και αριθμό εγγράφου ταυτοπροσωπίας του (διαβατήριο ή ταυτότητα),
  • συμπληρώσετετα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)
  • αναρτήσετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής της επιχείρησης σας στο πρόγραμμα
Η πρώτη φάση της δράσης όπου θα καταχωρίσετε την επιχείρησης σας λήγει στις 11.03.2024.

Στην επόμενη φάση θα καταχωρίσετε τους δικαιούχους πελάτες σας για την περίοδο αναφοράς του προγράμματος.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας