700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση φιλοξενούντων ξενοδοχείων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της νήσου Ρόδου (Rodos Week)

Οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων που δραστηροποιούνται στη νήσο της Ρόδου, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του νόμιμου εκπροσώπου σας στο προς κατάρτιση Μητρώο Ξενοδοχείων Φιλοξενίας.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους κωδικούς πρόσβασης σας στο Taxisnet
  • καταχωρίσετε τα στοιχεία του ξενοδοχείου (διακριτικό τίτλο, κατηγορία, αριθμό Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή τον μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης αστέρων)
  • καταχωρίσετε την ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ξενοδοχείου
  • καταχωρίσετε διεύθυνση ιστοσελίδας ξενοδοχείου
  • καταχωρίσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • καταχωρίσετε τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης
  • να καταχωρίσετε το πλήθος και τύπο δωματίων που θα διαθέσουν κατά τις επιλέξιμες περιόδους της δράσης
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Με την υποβολή της αίτησης το σύστημα χορηγεί στην υποψήφια Ξενοδοχειακή Επιχείρηση αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί σε μορφή pdf.

Η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 02.04.2024.

Πληροφορίες υπηρεσίας