700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση εκκενωθέντων ξενοδοχείων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της νήσου Ρόδου (Rodos Week)

Οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων που εκκενώθηκαν κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο κατά τον Ιούλιο 2023, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του νόμιμου εκπροσώπου σας στο προς κατάρτιση Μητρώο Εκκενωθέντων Ξενοδοχείων.
Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σας έχει αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο οποίο περιέχονται πληροφορίες για την δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία του ξενοδοχείου (Α.Φ.Μ., Επωνυμία, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση κατηγορία αστέρων)
  • συμπληρώσετε τον αριθμό Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (νόμιμος εκπρόσωπος)
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης
  • αναρτήσετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής της ξενοδοχειακής επιχείρησης στο πρόγραμμα
Η πρώτη φάση της δράσης όπου θα καταχωρίσετε την επιχείρησή σας λήγει στις 11.03.2024.

Στην επόμενη φάση θα καταχωρίσετε τους δικαιούχους πελάτες σας για την περίοδο αναφοράς του προγράμματος.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας