Αίτηση ενίσχυσης (Επιστρεπτέα Προκαταβολή)

Ενισχύστε την επιχείρησή σας με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:

  • για ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές) που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • ακόμη κι αν δεν έχετε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας