700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Σύσταση επιχείρησης

Κάντε μόνοι σας τη σύσταση της εταιρείας σας, χωρίς να πάτε σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Τι πρέπει να κάνετε:

  1. Ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας ή ένα εξουσιοδοτημένο 3ο πρόσωπο μπαίνει στην εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  2. Επιλέγετε Σύσταση νέας εταιρίας, κάνετε ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρίας.
  3. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού.
  4. Όλα τα μέλη της εταιρίας αποδέχονται το καταστατικό που τους αποστέλλεται.

Στη συνέχεια, γίνονται αυτόματα όλες οι απαραίτητες ενέργειες (εγγραφή σε ΓΕΜΗ / Επιμελητήριο, λήψη ΑΦΜ, ενημέρωση ΕΦΚΑ) και εκδίδεται η βεβαίωση σύστασης.

Πληροφορίες υπηρεσίας