600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Στοιχεία δημοσιότητας εμπορικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΓΕΜΗ

Μπορείτε να αναζητήσετε τόσο τις ενεργές όσο και τις διαγραμμένες εμπορικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει πληκτρολογώντας είτε:

  • τον ΑΦΜ
  • τον αριθμό ΓΕΜΗ
  • την επωνυμία
  • τον διακριτικό τίτλο ή μέρος αυτών

Επίσης παρέχονται και πιο σύνθετα φίλτρα αναζήτησης μίας επιχείρησης, όπως η νομική μορφή της, η κατάσταση της, η δραστηριότητα κ.α. που σας βοηθούν να περιορίσετε τον όγκο των αποτελεσμάτων.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες που μπορείτε να δείτε για την επιχείρηση και μετά την αναζήτηση είναι:

  • ο αριθμός ΓΕΜΗ, το EUID, οι διακριτικοί τίτλοι και το ιστορικό τους, η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες, ο ΑΦΜ, η ημερομηνία σύστασης η νομική μορφή, η τρέχουσα κατάσταση, τα στοιχεία επικοινωνίας της, αλλά και στοιχεία της ιστοσελίδας και e-shop της
  • τα στοιχεία του κεφαλαίου της, της δραστηριότητας της καθώς και της διοίκησης της
  • τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και το ιστορικό ανακοινώσεων της στο ΓΕΜΗ

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης έχετε δυνατότητα να τα αποθηκεύσετε τοπικά σε αρχείο μορφής pdf. Επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση μπορείτε να τα αποθηκεύσετε ως vCard (αρχεία μορφής vcf) ώστε να διαβαστούν εύκολα από εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τέλος είναι δυνατόν να ζητήσετε και να λάβετε πιστοποιητικά / αντίγραφα για την εταιρεία κατόπιν χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο ΓΕΜΗ. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας