Παλαιός εξωδικαστικός μηχανισμός

Μπορείτε να διαχειριστείτε την αίτηση που έχετε υποβάλει μέχρι την οριστικοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού και να δείτε την κατάστασή της .
Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν:

  • οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση, οι συνοφειλέτες ή εγγυητές τους και οι εκπρόσωποί τους
  • οι πιστωτές (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιοι φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενοι), οι εμπειρογνώμονες και οι συντονιστές που εμπλέκονται στην αίτηση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας