600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Παλαιός εξωδικαστικός μηχανισμός

Μπορείτε να διαχειριστείτε την αίτηση που έχετε υποβάλει μέχρι την οριστικοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού και να δείτε την κατάστασή της .
Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν:

  • οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση, οι συνοφειλέτες ή εγγυητές τους και οι εκπρόσωποί τους
  • οι πιστωτές (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιοι φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενοι), οι εμπειρογνώμονες και οι συντονιστές που εμπλέκονται στην αίτηση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας