Συμβάσεις μερικής απασχόλησης / εκ περιτροπής εργασίας (Εργάνη-Ε9)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε9 της Εργάνης για συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας