600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχετε έδρα στην Ελλάδα ή ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα πρέπει να καταχωρίσετε τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων σας. Η αρχική καταχώριση και τυχόν τροποποιητική δήλωση γίνεται εντός 60 ημερών από την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή από τη μεταβολή των στοιχείων αντίστοιχα.

Για εγγραφές στο φορολογικό μητρώο ή μεταβολές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων έως και 31.08.2022 οι υπόχρεοι υποβάλλουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση αντίστοιχα έως την 31η.10.2022. Για εγγραφές ή μεταβολές μετά την 31η.10.2022 ισχύει η προθεσμία των 60 ημερών.

Η πρόσβαση για την υποβολή δήλωσης γίνεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που έχει δηλωθεί στο Taxisnet. Η πρόσβαση για λόγους ενημέρωσης παρέχεται από 1η.11.2022 για τα υπόχρεα πρόσωπα και από 1η.7.2023 για το ευρύτερο κοινό.

Πληροφορίες υπηρεσίας