Μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα καταχωρίζουν υποχρεωτικά τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που έχει δηλωθεί στο Taxisnet.

Υποβάλετε την αίτησή σας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. 

Πληροφορίες υπηρεσίας