Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2019

Οι γεωργοί που κατέχετε οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για να:

  • μεταβιβάσετε οριστικά (πώληση, οριστική παραχώρηση) το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ανά έτος
  • μεταβιβάσετε προσωρινά (ενοικίαση) το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ανά έτος

Αυτόματα ενημερώνεται και η καρτέλα αγρότη όπου μπορείτε να ανατρέχετε για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας