Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Εργάνη-Ε6)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε6 της Εργάνης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), μέσα σε 4 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του εγγράφου της καταγγελίας στον απολυόμενο.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας