800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (Εργάνη-Ε8)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε8 της Εργάνης για αναγγελίες υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας