Αναγγελία πρόσληψης (Εργάνη-Ε3)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε3 της Εργάνης για την αναγγελία πρόσληψης, το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας